โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA
Feb10

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) เพื่อรองรับการประเมินหลักสูตร” วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา อนุวงศ์ วันที่จัดอบรม : วันอังคารที่ 31 มกราคม และวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 สถานที่จัดอบรม : ห้อง A3-203 อาคาร A3 ชั้น 2 วิทยาเขตรังสิต ผู้จัดอบรม : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กำหนดการ กำหนดการอบรม AUN-QA 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 2560 135.40 KB Download ภาพกิจกรรม – . เทปบันทึกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA *คลิปวีดีโอจำเป็นต้องใช้ login ของ BU ใน youtube เพื่อการรับชม* Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5...

Read More
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx
Jan26

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)” วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.ภก. นภดล ทองนพเนื้อ วันที่จัดอบรม : วันอังคารที่ 24 และวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 สถานที่จัดอบรม : ห้อง A3-203 อาคาร A3 ชั้น 2 วิทยาเขตรังสิต ผู้จัดอบรม : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กำหนดการ กำหนดการอบรม EdPEx 24-25 ม.ค. 2560 35.36 KB Download . เอกสารประกอบการอบรม คู่มือเกณฑ์ EdPEx 2.08 MB Download สารสำคัญของเกณฑ์เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร 2.78 MB Download . ภาพกิจกรรม – . เทปบันทึกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx *คลิปวีดีโอจำเป็นต้องใช้ login ของ BU ใน youtube เพื่อการรับชม* Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 Part...

Read More
ประชุมชี้แจงการดำเนินการประกันคุณภาพตามแนวทาง AUNQA
Aug03

ประชุมชี้แจงการดำเนินการประกันคุณภาพตามแนวทาง AUNQA

กำหนดการ วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 – 12.00 น. วิทยาเขตรังสิต อาคาร A3 ห้อง 202   ผู้จัด สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา   รายชื่อผู้เข้าร่วม ใบเซ็นชื่อ AUN-QA 77.30 KB Download   เอกสารประกอบการอบรม/องค์ความรู้ที่ได้ เอกสารประกอบการประชุม 4.66 MB Download คู่มือเกณฑ์ AUN-QA ver. 3.0 1.96 MB Download ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน FIR (เกณฑ์ใหม่) 31.19 KB Download   ภาพกิจกรรม                ...

Read More
CoP – Teaching 2558 # 1
Mar18

CoP – Teaching 2558 # 1

  กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น. วิทยาเขตรังสิต อาคาร A3 ห้อง 203 ผู้จัด สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์พัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ รายชื่อผู้เข้าร่วม – องค์ความรู้ที่ได้จากครั้งนี้ ล้วงลับ รับมือ Gen Z 461.26 KB Download   ภาพกิจกรรม                                                ...

Read More
ประกาศจากสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
Dec03

ประกาศจากสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา

ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 76.26 KB Download   ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 99.73 KB Download   ประกาศกระทรวง เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 57.88 KB...

Read More
ภาพการตรวจประเมินคุณภายภายใน ปีการศึกษา 2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์
Oct19

ภาพการตรวจประเมินคุณภายภายใน ปีการศึกษา 2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ วันที่ 29 ก.ค. 58   ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วันที่ 19 ส.ค. 58                      ...

Read More