โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร”
May14

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร”

กำหนดการ วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น.  ณ ห้อง 402 อาคาร A8 วิทยาเขตรังสิต วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 – 18.30 น.  ณ ห้อง 402 อาคาร A8 วิทยาเขตรังสิต วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 – 17.00 น.   ณ ห้อง 402 อาคาร A8 วิทยาเขตรังสิต กำหนดการโครงการอบรมผู้ประเมินวันที่ 22,26-27 พฤษภาคม 2558 257.96 KB Download รายละเอียดกำหนดการการอบรมผู้ประเมินวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2558 53.15 KB Download ผู้จัดการอบรม สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รายชื่อผู้เข้าร่วม – องค์ความรู้ที่ได้จากครั้งนี้ วันที่ 6 พฤษภาคม 2558   วันที่ 7 พฤษภาคม 2558   วันที่ 8 พฤษภาคม...

Read More