เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
Oct04

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 3.56 MB...

Read More
หนังสือรวมกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Oct04
Read More
จดหมายข่าว ฉบับที่ 4-5 ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 60
May25
Read More
จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 60
May25
Read More
โครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx
May22

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx

โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx (BU EdPEx Internal Assessor)” วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.ภก. นภดล ทองนพเนื้อ วันที่จัดอบรม : วันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. สถานที่จัดอบรม : ห้อง A3-203 อาคาร A3 ชั้น 2 วิทยาเขตรังสิต ผู้จัดอบรม : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ลงทะเบียนผู้ตรวจประเมิน คลิกที่นี่ เทปบันทึกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx *คลิปวีดีโอจำเป็นต้องใช้ login ของ BU ใน youtube เพื่อการรับชม* Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 Part 6 Part...

Read More