จดหมายข่าว ฉบับที่ 4-5 ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 60
May25
Read More
จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 60
May25
Read More
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 60
Mar06
Read More
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 60
Feb10
Read More
ขอต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยียมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2558
Sep25
Read More
โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
Jul01

โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557

วัน เวลา ห้องประชุม วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 09.00 – 12.00 น. ห้อง A3-203 อาคาร A3 วิทยาเขตรังสิต  13.00 – 16.30 น. ห้อง A3-203 อาคาร A3 วิทยาเขตรังสิต  กำหนดการ การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 1. แบบภาคเช้า 08.45 – 09.00 น.   ลงทะเบียนและรับเครื่องดื่มชา-กาแฟ ของว่าง 09.00 – 10.00 น.   การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 10.00 – 12.00 น.   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน/อภิปรายทั่วไป/ตอบข้อซักถาม      2. แบบภาคบ่าย 13.00 – 13.30 น.   ลงทะเบียนและรับเครื่องดื่มชา-กาแฟ ของว่าง 13.30 – 14.30 น.   การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 14.30 – 16.30 น.  ...

Read More