โครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx
May22

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx

โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx (BU EdPEx Internal Assessor)” วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.ภก. นภดล ทองนพเนื้อ วันที่จัดอบรม : วันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. สถานที่จัดอบรม : ห้อง A3-203 อาคาร A3 ชั้น 2 วิทยาเขตรังสิต ผู้จัดอบรม : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ลงทะเบียนผู้ตรวจประเมิน คลิกที่นี่ เทปบันทึกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx *คลิปวีดีโอจำเป็นต้องใช้ login ของ BU ใน youtube เพื่อการรับชม* Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 Part 6 Part...

Read More
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx ครั้งที่ 2
Feb27

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx ครั้งที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ครั้งที่ 2: การพัฒนาระบบคุณภาพ หมวด 2 หมวด 4 และหมวด 6” วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.ภก. นภดล ทองนพเนื้อ วันที่จัดอบรม : วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สถานที่จัดอบรม : ห้อง A3-203 อาคาร A3 ชั้น 2 วิทยาเขตรังสิต ผู้จัดอบรม : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กำหนดการ กำหนดการอบรม EdPEx 28 ก.พ. 2560 43.17 KB Download เอกสารประกอบการอบรม...

Read More
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA
Feb10

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) เพื่อรองรับการประเมินหลักสูตร” วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา อนุวงศ์ วันที่จัดอบรม : วันอังคารที่ 31 มกราคม และวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 สถานที่จัดอบรม : ห้อง A3-203 อาคาร A3 ชั้น 2 วิทยาเขตรังสิต ผู้จัดอบรม : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กำหนดการ กำหนดการอบรม AUN-QA 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 2560 135.40 KB Download ภาพกิจกรรม – . เทปบันทึกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA *คลิปวีดีโอจำเป็นต้องใช้ login ของ BU ใน youtube เพื่อการรับชม* Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5...

Read More
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx
Jan26

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)” วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.ภก. นภดล ทองนพเนื้อ วันที่จัดอบรม : วันอังคารที่ 24 และวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 สถานที่จัดอบรม : ห้อง A3-203 อาคาร A3 ชั้น 2 วิทยาเขตรังสิต ผู้จัดอบรม : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กำหนดการ กำหนดการอบรม EdPEx 24-25 ม.ค. 2560 35.36 KB Download . เอกสารประกอบการอบรม คู่มือเกณฑ์ EdPEx 2.08 MB Download สารสำคัญของเกณฑ์เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร 2.78 MB Download . ภาพกิจกรรม – . เทปบันทึกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx *คลิปวีดีโอจำเป็นต้องใช้ login ของ BU ใน youtube เพื่อการรับชม* Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 Part...

Read More
ประชุมชี้แจงการดำเนินการประกันคุณภาพตามแนวทาง AUNQA
Aug03

ประชุมชี้แจงการดำเนินการประกันคุณภาพตามแนวทาง AUNQA

กำหนดการ วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 – 12.00 น. วิทยาเขตรังสิต อาคาร A3 ห้อง 202   ผู้จัด สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา   รายชื่อผู้เข้าร่วม ใบเซ็นชื่อ AUN-QA 77.30 KB Download   เอกสารประกอบการอบรม/องค์ความรู้ที่ได้ เอกสารประกอบการประชุม 4.66 MB Download คู่มือเกณฑ์ AUN-QA ver. 3.0 1.96 MB Download ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน FIR (เกณฑ์ใหม่) 31.19 KB Download   ภาพกิจกรรม                ...

Read More
แนวปฏิบัติที่ดี ปีการศึกษา 2557
Feb12

แนวปฏิบัติที่ดี ปีการศึกษา 2557

  แนวปฏิบัติที่ดี ปีการศึกษา 2557 2.90 MB Download...

Read More