โครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx
May22

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx

โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx (BU EdPEx Internal Assessor)” วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.ภก. นภดล ทองนพเนื้อ วันที่จัดอบรม : วันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. สถานที่จัดอบรม : ห้อง A3-203 อาคาร A3 ชั้น 2 วิทยาเขตรังสิต ผู้จัดอบรม : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ลงทะเบียนผู้ตรวจประเมิน คลิกที่นี่ เทปบันทึกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx *คลิปวีดีโอจำเป็นต้องใช้ login ของ BU ใน youtube เพื่อการรับชม* Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 Part 6 Part...

Read More
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx ครั้งที่ 2
Feb27

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx ครั้งที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ครั้งที่ 2: การพัฒนาระบบคุณภาพ หมวด 2 หมวด 4 และหมวด 6” วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.ภก. นภดล ทองนพเนื้อ วันที่จัดอบรม : วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สถานที่จัดอบรม : ห้อง A3-203 อาคาร A3 ชั้น 2 วิทยาเขตรังสิต ผู้จัดอบรม : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กำหนดการ กำหนดการอบรม EdPEx 28 ก.พ. 2560 43.17 KB Download เอกสารประกอบการอบรม...

Read More
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx
Jan26

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)” วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.ภก. นภดล ทองนพเนื้อ วันที่จัดอบรม : วันอังคารที่ 24 และวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 สถานที่จัดอบรม : ห้อง A3-203 อาคาร A3 ชั้น 2 วิทยาเขตรังสิต ผู้จัดอบรม : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กำหนดการ กำหนดการอบรม EdPEx 24-25 ม.ค. 2560 35.36 KB Download . เอกสารประกอบการอบรม คู่มือเกณฑ์ EdPEx 2.08 MB Download สารสำคัญของเกณฑ์เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร 2.78 MB Download . ภาพกิจกรรม – . เทปบันทึกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx *คลิปวีดีโอจำเป็นต้องใช้ login ของ BU ใน youtube เพื่อการรับชม* Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 Part...

Read More