โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA
Feb10

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) เพื่อรองรับการประเมินหลักสูตร” วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา อนุวงศ์ วันที่จัดอบรม : วันอังคารที่ 31 มกราคม และวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 สถานที่จัดอบรม : ห้อง A3-203 อาคาร A3 ชั้น 2 วิทยาเขตรังสิต ผู้จัดอบรม : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กำหนดการ กำหนดการอบรม AUN-QA 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 2560 135.40 KB Download ภาพกิจกรรม – . เทปบันทึกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA *คลิปวีดีโอจำเป็นต้องใช้ login ของ BU ใน youtube เพื่อการรับชม* Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5...

Read More
ประชุมชี้แจงการดำเนินการประกันคุณภาพตามแนวทาง AUNQA
Aug03

ประชุมชี้แจงการดำเนินการประกันคุณภาพตามแนวทาง AUNQA

กำหนดการ วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 – 12.00 น. วิทยาเขตรังสิต อาคาร A3 ห้อง 202   ผู้จัด สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา   รายชื่อผู้เข้าร่วม ใบเซ็นชื่อ AUN-QA 77.30 KB Download   เอกสารประกอบการอบรม/องค์ความรู้ที่ได้ เอกสารประกอบการประชุม 4.66 MB Download คู่มือเกณฑ์ AUN-QA ver. 3.0 1.96 MB Download ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน FIR (เกณฑ์ใหม่) 31.19 KB Download   ภาพกิจกรรม                ...

Read More