เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
Oct04

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 3.56 MB...

Read More
หนังสือรวมกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Oct04
Read More
โครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx
May22

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx

โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx (BU EdPEx Internal Assessor)” วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.ภก. นภดล ทองนพเนื้อ วันที่จัดอบรม : วันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. สถานที่จัดอบรม : ห้อง A3-203 อาคาร A3 ชั้น 2 วิทยาเขตรังสิต ผู้จัดอบรม : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ลงทะเบียนผู้ตรวจประเมิน คลิกที่นี่ เทปบันทึกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx *คลิปวีดีโอจำเป็นต้องใช้ login ของ BU ใน youtube เพื่อการรับชม* Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 Part 6 Part...

Read More
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 60
Mar06
Read More
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx ครั้งที่ 2
Feb27

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx ครั้งที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ครั้งที่ 2: การพัฒนาระบบคุณภาพ หมวด 2 หมวด 4 และหมวด 6” วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.ภก. นภดล ทองนพเนื้อ วันที่จัดอบรม : วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สถานที่จัดอบรม : ห้อง A3-203 อาคาร A3 ชั้น 2 วิทยาเขตรังสิต ผู้จัดอบรม : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กำหนดการ กำหนดการอบรม EdPEx 28 ก.พ. 2560 43.17 KB Download เอกสารประกอบการอบรม...

Read More
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 60
Feb10
Read More