กระทรวงการอุดมศึกษาฯ
CHE QA Online
สารสนเทศอุดมศึกษา
สมศ.

 

สำนักมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ห้อง A1-301 ชั้น 3 อาคาร A1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทร. 02-407-3888 ต่อ 2409 | E-mail: buqa@bu.ac.th
Website: https://eqd.bu.ac.th